Parck XL28 est situé dans une zone extrême du contrat de rénovation urbaine, qui ne relève pas des contrats de quartier en cours et attribués. Un quartier à l'intersection de 3 communes de Bruxelles Ouest: Koekelberg, Jette et Sint-Jans-Molenbeek. Complètement prêt pour la (re) renaissance!


Een lange, diepe, openliggende trein- en metrogeul snijdt de omliggende buurten momenteel van elkaar af.


Een overkapping van de geul verbindt de buurten met elkaar. Parck XL28 wordt een plaats om elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen.


Het scheppen van nieuwe, groene publieke ruimte gebeurt overal rondom ons.


Parck XL28 integreert het Simonisplein in een langgerekte groene zone.


Het Simonisplein krijgt dankzij Parck XL28 een kwalitatievere invulling. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals aangename wacht- en zitplekken voor pendelaars en tribunes voor socio-artistieke ontplooiing.


Parck XL28 creëert ruimte voor ontspanningsmogelijkheden die schaars zijn in de stad, zoals waterrecreatie. Een zwemvijver of waterpartij zorgt voor verkoeling en vertier op warme dagen in de stad.


In die andere grote stad van ’t land werd ook een zwemvijver aangelegd. (Antwerpen).


Zeker, de trein en de metro hebben hun plaats in de stad,


maar hoe geweldig zou die nieuwe publieke ruimte voor de buurtbewoners, bezoekers en passanten zijn?